Archive for the ‘w szkole’ Category

Informatyka w polskich szkołach

Lekcje w polskich szkołach są mało zróżnicowane – obejmują zazwyczaj konieczność uczenia się na pamięć wielu nieciekawych teorii. Są jednak też zajęcia praktyczne. Do takich lekcji można zaliczyć lekcje informatyki. Informatyka w szkołach jednakże znacząco różni się od tego, czego oczekują uczniowie, dlatego wielu z nich bardzo rozczarowuje się, gdy przychodzi zetknąć się z tymi […]

Dzienne oraz zaoczne studia

Nauka na studiach wyższych różni się znacząco od tej pobieranej w normalnych szkołach. Przede wszystkim nieporównywalnie wyższy jest poziom nauczania, ale to nie jedyne różnice. Inny jest sposób pobierania nauki, inaczej też wygląda sama nauka. Same studia można podzielić na dwa podstawowe rodzaje. Tradycyjnymi i najpopularniejszymi studiami są studia dzienne. Innym rodzajem studiów, mniej popularnym, […]

Lekcje plastyki w szkołach

Lekcje w szkołach w dużej mierze są zajęciami teoretycznymi. Nauczyciele przekazują uczniom wiedzę w postaci słownej, lecz nie uczą ich konkretnych umiejętności. Nie na wszystkich zajęciach tak jest. Choćby lekcje wychowania fizycznego są tego typu przykładem. Innym przykładem takich zajęć są lekcje plastyki. Na lekcjach plastyki uczniowie ćwiczą swoje umiejętności malarskie, choć nie tylko. Oprócz […]

Klasówki i egzaminy w szkołach

Wiedza jaka przekazywana jest uczniom na lekcjach, musi być w pewien sposób weryfikowana. Inaczej nie miałoby to sensu, gdyż większość uczniów lekceważyłaby swoje obowiązki, wiedząc że nie grożą im za to konsekwencje. Sprawdzaniu wiedzy uczniów służą regularnie organizowane sprawdziany. Są to klasowe egzaminy. Po przerobieniu pewnej części materiału, nauczyciel ogłasza uczniom, ze w najbliższym czasie […]

Szkoła oraz przemoc

W murach szkolnych przewija się każdego dnia wiele osób. Są to uczniowie z różnych roczników, dlatego że w szkołach są zarówno dzieci starsze jak i młodsze od nich. Przez szkoły przewija się też wiele tak zwanej trudnej młodzieży oraz osoby z Ordzin patologicznych. Oprócz tego dzieci bywają czasami agresywne i impulsywne, dlatego że czasem nie […]

Sala gimnastyczna w szkole

Szkoły służą uczniom przede wszystkim do zdobywania wiedzy, którą przekazują im nauczyciele. Jednak w szkole dba się nie tylko o rozwój umysłowy dzieci, ale także o ich kondycję fizyczną. Dobre zdrowie fizyczne ma znaczenie dla sprawnego umysłu, dlatego w szkołach obowiązkowym przedmiotem jest wychowanie fizyczne. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się zarówno na powietrzu jaki w […]

Proces socjalizacji w szkołach

Szkoły choć są nie lubiane przez dzieci, spełniają kilka bardzo ważnych funkcji. Przede wszystkim w szkołach dzieci przyswajają informacje, które czasem przydają im się w codziennym życiu. Jednak to nie nauczana przez pedagogów szkolnych wiedza jest najważniejsza w szkołach. Szkoła pełni bardzo ważną funkcję społeczną, o której często się zapomina, a która stanowi podstawowy sens […]

Sklepiki z jedzeniem w szkole

Dzieci w okresie dojrzewania powinny spożywać duże ilości pokarmów. Jedzenie jest im potrzebne do tego by szybciej rosnąć i mieć siłę i kondycję. Dzieci spożywają posiłki w odmach, lecz mogą to czynić również w szkołach. W szkołach funkcjonują sklepiki szkolne. Sklepiki szkolne przydają się dzieciom do zakupu pożywienia, podczas przerw międzylekcyjnych. Jednak dzieci powinny jeść […]

Biblioteki znajdujące się w szkołach

Szkoły to nie tylko miejsca, w których uczniowie słuchają nauczycieli i wykonują polecenia tych nauczycieli. Szkoły są także placówkami, które umożliwiają uczniom rozwój w inny sposób. We wszystkich szkołach znajdują się biblioteki szkolne. W tych bibliotekach uczniowie mogą bezpłatnie korzystać z zasobów tych bibliotek, dzięki temu, że posiadają legitymację szkolną. Legitymacja szkolna upoważnia do korzystania […]

Szkoła z wbudowanym internatem

Tradycyjne szkoły gromadzą uczniów aby ci mogli nauczyć się różnych rzeczy, mniej lub bardziej przydatnych. Do takich szkół jednak uczniowie muszą dojeżdżać we własnym zakresie, czasem z daleka. Istnieją jednak szkoły, do których uczniowie nie muszą dojeżdżać. Są to szkoły z internatem. Internat to budynek obok szkoły, w którym uczniowie mogą przebywać, mieć kwaterunek. Za […]