Arystoteles i Arabowie

Wszyscy wiemy jak bardzo ważny dla naszej kultury, w szerokim rozumieniu, był Arystoteles. Jego zainteresowanie mnóstwem dziedzin sprawiło, że ślad myśli stagiryty widzimy do dzisiaj. Pamiętajmy jednak, że ten grecki filozof żył w IV wieku p.n.e. i podobnie jak wielu innych filozofów starożytności mógł nie dotrwać do naszych czasów, powodem był upadek cesarstwa rzymskiego i spowodowany nim chaos. Narody, które wypełniły lukę po Rzymianach miały małą pule tekstów tego wielkiego filozofa do dyspozycji. Jednak tutaj „pomoc” przyszła z nieoczekiwanej strony, dzięki filozofom arabskim i częściowo żydowskim, do Europy docierała coraz większa liczba tekstów antycznych, nie tylko Arystotelesa. Dzięki temu właśnie pośrednictwu może powstać tomizm, jeden z najważniejszych europejskich systemów filozoficznych. W tym czasie Arabowie przewyższają Europejczyków zdecydowanie pod względem intelektualnym i technologicznym, to oni są prawdziwymi spadkobiercami klasycznej starożytności. Taki stan rzeczy trwał mniej więcej do XV wieku, kiedy to kultura arabska zaczynała słabnąć, a z kolei Europa przeżywała wspaniały rozwój w czasach Renesansu. Nie zapominajmy jednak, że przez całe średniowiecze mimo walk i starć, obie kultury arabska i chrześcijańska przenikały się, dając sobie nawzajem wiele inspiracji i wigoru, to ważne szczególnie w obecnych czasach zagrożenia terroryzmem i walką kulturową.

Both comments and pings are currently closed.