Czas wolny uczniów

Uczniowie oprócz obowiązków w szkole maja również organizowany czas wolny. Mogą w tym czasie uczestniczyć dobrowolnie. Ten czas wolny jest uzupełniany różnymi zajęciami dodatkowymi. Do tych zajęć dodatkowych można zaliczyć różne zajęcia sportowe z piłki nożnej czy też z koszykówki lub z siatkówki bądź też z innego sportu. Oprócz zajęć sportowych uczniowie mogą skorzystać z kół naukowych niemal z każdego przedmiotu, które są w szkole. Są to zajęcia dodatkowe, w których jest program nauczania dodatkowy, który to nie jest realizowany w normalnym programie nauczania. Na kołach mogą uczniowie rozwijać swoje umiejętności, wiedzę, robić coś nowego. Istnieją również zajęcia wyrównawcze, w których to biorą udział uczniowie, którzy są słabsi i jest realizowany normalny program nauczania. Dodatkowe zajęcia w szkole dają dużo możliwości uczniom. Zajęcia te nie tylko dają im wiedzę, ale również odciągają ich od czasu wolnego na ulicy gdzie pewnie by spędzili na głupotach. Na ulicy mogą popaść w złe towarzystwo i nabyć złych wartości. Spędzając ten czas w szkole na dodatkowych zajęciach mogą nabyć nowe znajomości, przyjaźnie, zbadać, jaki jest świat. Tak, więc widać w szkole można też znaleźć dobre strony, spędzić tam ciekawie czas i nie musi uczniom kojarzyć się z czymś złym oraz z przymusem.

Both comments and pings are currently closed.