Edukacja więźniów

Każdy z nas ma prawo a nawet ma obowiązek uczęszczania do szkoły. Takie samo prawo do nauki mają również więźniowie. Szkoły, które znajdują się przy zakładach karnych są szkołami publicznymi oraz realizują program nauczania jak w szkołach „wolnościowych”. Szkoły te istnieją i działają w myśl systemu oświaty. Nauczyciele pracujący w tych szkołach mają te same obowiązki, przepisy oraz podlegają tym samym wymogą, co nauczyciele pracujący w szkołach zewnętrznych. Przy zakładach karnych oraz aresztach śledczych działają wszystkie szczeble edukacji oprócz szkół wyższych. Osiągnięcia uczących się więźniów są sprawdzane przez egzaminy zewnętrzne. Przy nauczaniu więźniów główny nacisk się kładzie na ukończenie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Więźniowie, którzy ukończyli szkoły średnie mają możliwość pójścia edukować się do szkół policealnych, co daje im możliwości zdobycia konkretnego zawodu. Na podstawie Kodeksu karnego wykonawczego Art. 131 więźniowie mają możliwości by edukować poza zakładem karnym. Więźniowie mogą chodzić do szkół i przyuczać się do zawodu. Zawody, których się uczą to te, które są najbardziej pożądane aktualnie na rynku. Więźniowie mają duży wybór, co do szkół jak widać jest ona im zapewniona oraz zakład karny robi wszystko, co w jego mocy by ich podopieczni mogli normalnie wrócić do społeczeństwa oraz leganie pracować i być wykształconym.

Both comments and pings are currently closed.