Kobiety a rynek pracy

Rynek pracy to miejsce, w którym najbardziej uwidocznione są nierówności płci. Sytuacja kobiet na rynku pracy nie jest łatwa. Prawo polskie gwarantuje równouprawnienie oraz zakazuje wszelkiej dyskryminacji. Jednak rzeczywistość wygląda inaczej. Panie wciąż są narażone na stereotypy, niższą płacę, mniejsze możliwości awansu. Problem polskich kobiet zaczyna się już w momencie szukania pracy. Podczas rekrutacji pytane są o dom, rodzinę, status cywilny. Uwidacznia się tutaj pierwszy stereotyp. W naszym państwie istnieje fałszywe przekonanie, że kobieta posiadająca rodzinę, nie jest w stanie wystarczająco poświęcić się pracy zawodowej. Od nowoczesnego menadżera wymaga się mobilności i dyspozycyjności. Nie współgra to z tradycyjnym i jednocześnie obecnym pojmowaniem roli kobiety. Według wielu badań przeprowadzonych wynika, że prawie połowa społeczeństwa sądzi, że lepiej jest być mężczyzną szukając pracy. Kobiety, zdaniem wielu osób, mają mniejsze szanse na znalezienie pracy oraz zbliżonych warunków płacowych. Kobiety, które są już zatrudnione mają ograniczoną możliwość awansu oraz dostęp do stanowisk kierowniczych. Dlatego, im wyższa pozycja zawodowa, tym coraz mniej kobiet. Choć coraz częściej można usłyszeć, iż to właśnie kobiety są lepszymi zarządzającymi. Jak podają najnowsze źródła to właśnie panie idealnie potrafią radzić sobie w czasie panującego kryzysu. Na pewno wpływa na to fakt, iż kobiety w Polsce od wielu lat musiały radzić sobie z różnymi przeciwnościami losu. Dlatego tak doskonale odnajdują się w ważnych, ale i trudnych sytuacjach.

Both comments and pings are currently closed.