Kultura i tradycja w nauczaniu domowym

Dziecko pozyskuje wiedzę oraz informację nie tylko podczas nauczania szkolnego. Zdecydowanie lepszym środowiskiem edukacyjnym oraz wychowawczym jest dom i rodzina. Powszechnie wiadomym jest, że dzieci powielają zachowania swoich rodziców. Wynoszone są one z domu rodzinnego. Najważniejszymi aspektami edukacji domowej jest kultura i tradycja. One przekazywane są właśnie przez rodziców. Dziecko obserwuje przygotowania świąteczne oraz bierze udział w obchodach różnorodnych uroczystości. W ten sposób poznaje określone tradycja społeczne. Dziecko chętnie bierze udział we wszystkich przygotowaniach. Warto zapewniać uczestnictwo dziecka w przygotowaniach świątecznych oraz rozwijać pamięć o rodzinnych uroczystościach. Nasze zaangażowanie procentować będzie w późniejszym życiu dziecka. Edukacja domowa ma zatem większy i silniejszy wpływ na kształtowanie postaw dzieci. Jest to doskonały sposób na poznawanie panujących tradycji społecznych oraz pewnych zasad kulturowych. W szkole jedynie pogłębiamy owa wiedzą oraz poznajemy różnorodne sposoby obchodów uroczystości. Nie wszyscy rodzice zdają sobie sprawę w powagi takiego działania. Dla wielu jest to abstrakcyjne podejście, co potem przenosi się na życie danego dziecka. W chwili obecnej zauważmy wręcz odchodzenie od pewnych tradycji i zapominanie o wybranych elementach kultury.

Both comments and pings are currently closed.