Ludzie starzy do szkoły

Do szkoły głównie chodzą dzieci oraz młodzież do lat 26. Zdarza się, że również do szkół uczestniczą ludzie pomiędzy 30 a 40 rokiem życia. Ludzie starzy, którzy są na emeryturze również mają możliwości uczęszczania do szkół i dalej się edukować. Jest to rzadkość, choć jest to coraz bardziej w chwili obecnej spotykane. Najczęściej to kobiety przychodzą dalej się uczyć. Ludzie starsi chodzą na różne kursy związane z komputerami i inne nowe technologie oraz interesuje ich kultura, polityka. Jedną z form edukacji ludzi starszych i najbardziej znaną są Uniwersytety Trzeciego Wieku. Celem tego uniwersytetu jest samokształcenie, rozszerzenie wiedzy, umiejętności, poznanie otaczającego środowiska. Wielu starszych ludzi chodzi tam dla te by wypełnić sobie czas wolny, spotkać się z ludźmi i poznać nowych znajomych, nawiązać nowe przyjaźnie. Chodzą tam po to by nie czuć się samotnym i być w towarzystwie. Uniwersytet Trzeciego Wieku przyczynia się do tego, że ludzie starsi rozwijają się intelektualnie i społecznie, przyczynia się do aktywnego ruchu fizycznego swoich podopiecznych. Edukacja ludzi starszych to jednak wyzwanie chociażby, dlatego, że nie przyswaja sobie tak szybko nowych wiadomości jak dzieci i młodzież, ich zdrowie jest osłabione, co powoduje, że chociażby nie zawsze słyszą swych nauczycieli czy też dokładnie nie widzą.

Both comments and pings are currently closed.