Nauka samodzielnego życia

Wszelkiego rodzaju procesu edukacyjne maja za zadanie przygotować do samodzielnego życia społecznego. W ich realizacji bierze udział wiele instytucji. Najbardziej rozbudowane formy nauczania prowadzone są w obiektach szkoły. Tam spędzamy największą ilość godzin, w latach młodzieńczych. Nie można jednak zapominać, że wiele przyzwyczajeń oraz różnorodne tradycje, czy kultury wynoszone są z domów rodzinnych. Pełnia one bardzo ważne funkcje w życiu każdego człowieka. Domy rodzinne stanowią pierwszy krąg edukacyjny. Muszą one ściśle współpracować z instytucjami szkół tak, aby zapewnić optymalne warunki rozwoju jednostki. W procesie usamodzielniania się jednostki, aktywnie uczestniczą grupy rówieśnicze. Są to zespoły kolegów oraz znajomych z podwórka. Tego typu organizacje najbardziej wpływają na działania jednostki. To im staramy się zaimponować oraz podnieść swój prestiż. Grupy rówieśnicze mogą pozytywnie, jak i negatywnie wpływać na działania człowieka. Zależy to od rodzaju danego zespołu. Koniecznym staje się rozeznanie w środowisku koleżeńskim dziecka tak, aby móc zareagować, w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości. Usamodzielnianie się jednostki trwa kilkanaście lat. Jest to proces stopniowy i systematyczny. Efekty starań zauważane są dopiero w dorosłym życiu człowieka, niemniej jednak, zdecydowanie wcześniej, jesteśmy w stanie określić prawdopodobieństwo powodzenia przedsięwzięcia.

Both comments and pings are currently closed.