Ocena to nie wszystko

By zweryfikować wiedzę ucznia, studenta najlepiej mu zrobić test, przepytać go i postawić mu za to ocenę. W nauczaniu wczesnoszkolnym tym systemem oceniania jest opisanie dziecka, czy też dawanie dzieciom wesołych czy też smutnych buziek za ich sprawowania czy też osiągnięcia. Natomiast w wyższych klasach to jest od klasy, 4 do 5 jeżeli chodzi o podstawówkę czy też przez całe gimnazjum i szkołę średnią są to oceny od 1 do, 6 przy czym 1 to jest ocena najgorsza a 6 najlepsza. Ocenę najlepszą można dostać tylko i wyłącznie za wybitne osiągnięcia, gdy dany uczeń swoją wiedzą wychodzi poza program nauczania. Uczeń przez każdy semestr zbiera oceny i na podstawie tych ocen nauczyciel wystawia jedną ocenę. Uczeń żeby zdać z danego przedmiotu do następnej klasy musi uzyskać minimum 2. Znacznie inaczej jest na studiach gdzie system oceniania jest 2 do 5. Jak w niższych szczeblach edukacji by zdać dalej trzeba było uzyskać 2 tak na studiach inaczej trochę działa. Jak widać nie ma oceny 1 oraz 6, a żeby zdać trzeba minimum uzyskać ocenę 3. Jednak wiele uczniów przekonało się, że ocena, ocenie jest nie równa. Wielu nauczycieli dając tą samą ocenę dwóm uczniom może jednego z nich skrzywdzić, ponieważ zdarza się tak, że jeden z uczniów nie słusznie dostał wyższą bądź niższą ocenę. W tej kwestii nauczyciele mają ciężki orzech do zgryzienia gdyż ocenianie uczniów, ich prac potrafi być ciężką pracą.

Both comments and pings are currently closed.