Powielanie zachowań rodziców

Rodzice stanowią podstawowe źródło informacji. Dziecko obserwuje swoich rodziców w wielu sytuacjach. Wszelkiego rodzaju czynności domowe, pewne rozgraniczenia obowiązków domowych, różnorodne sposoby komunikowania się zapadają w pamięć małolata. Dom rodzinny stanowi wzór do samodzielnego naśladowania. W związku z tym, w społeczeństwie, istnieje szereg patologii oraz zaburzeń powielanych przez kolejne pokolenia ludzi. Dziecko postępuje dokładnie tak samo, jak jego rodzice. Jeśli w domu obchodzi się imieniny, to ono również organizować będzie podobne przyjęcia. Jeśli środowisko domowe zapewnia kompleksowy rozwój zainteresowań dziecka, to ono również będzie dawało taką możliwość swoim pociechom. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku rodzin wykazujących zaburzenia społeczne. One również podlegają procesowi nauczania. Dzieci rodzin patologicznych podążają podobnymi drogami postępowania. Przeważnie występują tam takie same problemy, jak w domach rodzinnych. Edukacja dzieci jest zatem procesem złożonym oraz wymaga współdziałania wielu instytucji, w tym domu rodzinnego. Tylko tak możliwe jest zapewnienie optymalnego rozwoju jednostki w społeczeństwie. Brak koordynacji działań zawsze skutkować będzie różnorodnymi zaburzeniami, które prowadzą do postania niepożądanych zjawisk społecznych, w następnym pokoleniu.

Both comments and pings are currently closed.