Problem w rodzinie a nauka dziecka

Za rodzinę zdrową uważa się taką, która ma wypracowany jasny system zasad i norm, jest on elastyczny, dające się zmieniać w zależności od potrzeb członków rodziny, ale z istniejącymi granicami. Miedzy członkami występuje swobodna wymiana emocjonalna, są wsparciem dla siebie. W takiej rodzinie system komunikowania się jest otwarty i zrozumiały. Każdy z członków ma możliwość swobodnego wyrażania opinii, sugestii. Jeśli pojawia się konflikt ma on charakter konstruktywny. Dysfunkcja rodziny ma swoje źródło w zachowaniu rodzica, które może być problemem alkoholowym, związanym z wykorzystywaniem seksualnym, z terrorem psychicznym, z przemocą fizyczną, z przewlekła chorobą tej osoby. Rodzina nie zapewnia wsparcia swoim członkom, co powoduje, ze ich rozwój może zostać zaburzony. System komunikacji nie jest jasny, są tematy, których się nie porusza. Występuje zamknięcie i izolacja od świata zewnętrznego, rodzina wstydzi się swojego problemu, pragnie go ukryć przed otoczeniem. Członkowie rodziny mają trudności w wyrażaniu uczuć, brak bliższych relacji. Również wszelkie dysfunkcje w rodzinie znacząco odbijają się na nauce dziecka. Wiele z takich młodych osób zaczyna unikać szkoły czy też kontaktów z rówieśnikami. Bardzo często powodem tego jest wstyd. Osoba ta po prosty wstydzi się tego jak wygląda czy też jak zachowuje się jego rodzina. W przypadku szkoły średniej uczniowie z klasy są bardziej wyrozumiali. Jednak w gimnazjum wszelkie odmienności są bardzo mocno krytykowane. I wówczas pogłębia to problem takiego młodego człowieka.

Both comments and pings are currently closed.