Problemy edukacyjne dzieci i młodzieży

Rozwój cywilizacji oraz poprawa jakości życia społecznego nie Ida w parze z rozwojem umiejętności i możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży. Zaburzenia poznawcze powoduje wiele czynników. Jednym z nich jest zdecydowane ograniczenie czytania różnorodnych książek oraz czasopism, na korzyść programów telewizyjnych. Uczniowie nie wyrabiają w sobie zdolności ortograficznych oraz gramatycznych. Wykazują stosunkowo duże problemy z wypowiadaniem własnych myśli oraz ogromne kłopoty ortograficzne. Od niedawna pojawiło się zjawisko dysleksji oraz dysgrafii. Są to choroby uniemożliwiające odpowiednie korzystanie z języka ojczystego. Dzieci dyslektyczne nie muszą stosować zasad pisowni ortograficznej. Ich błędy wynikają bowiem z ukształtowania mózgu, a nie niechęci oraz braku pracy. Dysgrafia stanowi problem, w którym mieszane są litery wyrazu. Dzieci układają je w nieodpowiedniej kolejności albo zapominają o dodaniu konkretnej końcówki. Oba problemy powszechnie występują w szkolnictwie. Rodzice często posiłkują się opiniami specjalistów, w tym zakresie. Niemniej jednak, niechętnie podchodzi się do problematyki ćwiczenia z dzieckiem, a to może zapewnić wyregulowanie omawianych problemów językowych. Praca z dzieckiem z problemami wymaga odpowiedniego podejścia oraz zaangażowania nauczycieli oraz rodziców.

Both comments and pings are currently closed.