Sposoby aktywizacji bezrobotnych

Zapewnienie miejsc pracy oraz gromadzenie różnorodnych ofert zatrudnienia, to zadania urzędów pracy. Niemniej jednak, zdecydowanie wysoki poziom bezrobotnych oraz niewielkie możliwości pozyskania nowych ofert pracy jest problematycznym zjawiskiem dla tych instytucji. Istnieje zatem konieczność stosowania alternatywnych form pomocy bezrobotnym. Pozyskanie środków europejskich pozwala na prowadzenie różnorodnych zabiegów kwalifikacji oraz przekwalifikowania zainteresowanych. Rozbudowaną forma działania są staże zawodowe. Stanowi to praktykę, w określonych zawodach rynkowych. W czasie stażu, wynagrodzenie pracownika ponoszą urzędy. Jest to również dobre rozwiązanie dla samego pracodawcy. Alternatywnymi formami pomocy są również kursy specjalistyczne. Wśród mężczyzn dominują szkolenia obsługi urządzeń budowlanych oraz wszelkiego rodzaju kursy techniczne. Panie maja możliwość korzystania ze szkoleń księgowych oraz kadrowych. W ten sposób zyskują nowe umiejętności zawodowe. Urzędy zatrudnienia prowadzą również działania zmierzające do rozpoczynania własnych działalności gospodarczych. Możliwe jest uzyskanie środków finansowych, na realizacje zamierzonych działań firmowych. W ramach przygotowania prowadzone są kursy dla przedsiębiorców. Prezentuje się tam podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem firmy.

Both comments and pings are currently closed.