Szkoła prywatna a państwowa

Posyłając swoje dzieci do szkoły bądź, gdy sami wybieramy sobie liceum bądź szkoły wyższe przeglądamy mnóstwo ofert. Przy przeglądaniu szkół zdarza się tak, że zastanawiamy się czy iść do szkoły publicznej czy też prywatnej. W obydwóch szkołach jest realizowany ten sam program nauczania, może wydawać one świadectwa i dyplomy państwowe, jeżeli ma uprawnienie, więc gdzie tu jest jakaś różnica między nimi? Zasadniczą i najbardziej widoczną różnicą jest to, że za szkołę publiczną się nie płaci a za prywatną tak i owszem. Wysokość ceny za szkołę prywatną zależy od danej szkoły. Różnicą w tych dwóch szkołach jest również to, że w szkołach publicznych jest często przeludnienie w klasach. Często jest tak, że w szkołach publicznych jest po 30 osób w klasach natomiast, jeżeli chodzi o szkoły prywatnych tu jest o wiele lepiej, gdyż w klasach jest o połowa mniej osób niż w publicznych. Wiadomo też, że w klasach, gdzie jest mało ludzi o wiele lepiej nauczycielom się prowadzi zajęcia i również uczniowie mogą na tym skorzystać. Bywa również tak, że szkoły niepubliczne posiadają lepszy, nowszy sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych, mają możliwości robienia więcej zajęć praktycznych niż samych czysto teoretycznych. Mimo to nie oznacza, że szkoły publiczne są gorsze, ponieważ i te szkoły posiadają również bardzo dobrych pedagogów, którzy potrafią bardzo dobrze przygotować swoich uczniów do dalszego życia.

Both comments and pings are currently closed.