Uwaga z rywalizacją

Rywalizacja jest zjawiskiem pożądanym w procesie nauczania. Różnorodne rodzaje czynności szkolnych podlegają procesowi rywalizacji. Jego zadaniem jest zmotywowanie uczniów do lepszego angażowania się w konkretne przedsięwzięcia. Rywalizacja pomaga w osiąganiu coraz lepszych oraz coraz pełniejszych efektów procesu nauczania. Każda rywalizacja musi kończyć się nagrodą. Jest to istotny element całego przedsięwzięcia. Często są to po prostu pozytywne stopnie szkolne. Taka nagroda stanowi punkt zainteresowania uczniów, aczkolwiek nie można tego nadwerężać. Wszelkiego rodzaju czynności edukacyjne nie mogą bazować na rywalizacji o oceny. Doprowadzi to do powstania rozłamów wśród klasy. Zadaniem nauczyciela jest zintegrowanie klasy uczniów, a nie spowodowanie jej podziału. Warto zatem stosować również mniej radykalne formy rywalizacji. Często korzysta się z zawodów grupowych. W ten sposób motywujemy uczniów oraz uczymy współdziałania w grupach. Pozwala to również na lepsze efekty integracyjne. Rywalizacja może również kończyć się różnorodnymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Nie muszą być to kosztowne przedmioty. Wystarczy niewielki upominek pozwalający na nagrodzenie danego ucznia. Jest to jednak powód radości oraz chwalenia się najbliższym. Wielość sposobów korzystania z rywalizacji pozwala na zachowanie optymalnych efektów tego typu zjawiska, w procesie nauczania.

Both comments and pings are currently closed.