Zmiany w rodzinie a nauka

Obecne małżeństwa kontrolują czas pojęcia dzieci, przez co zmniejsza się liczba urodzeń i znaczenie rodzeństwa. Modelem rodzin, nie jest już rodzina wielopokoleniowa, ale rodzina mała, dwupokoleniowa, wiąże się to także z rozluźnieniem więzi między krewnymi. Ówczesny podział zadań, ról i pozycji ze względu na płeć nie jest już tak oczywisty. Małżonkowie dzielą się obowiązkami nie ze względu na płeć, ale ze względu na możliwości czasowe, wygodę. Stracił także na znaczeniu autorytet oraz zakres władzy męża i ojca w rodzinie. Żona i mąż zajmują takie same pozycje społeczne, wykonują podobne zawody, oby dwoje mogą realizować się zawodowo, nie stając przed wyborem: domu lub kariera. Wiąże się to także ze wzrostem indywidualizmu i wolności osobistej członków rodziny. Rodzina nie przywiązuje już takiej wagi do bezpośrednich więzi rodzinnych. Wolny czas spędzają oddzielnie, każdy z członków rodziny ma możliwość realizacji własnych zainteresowań. Rodzina, jako najważniejsza komórka społeczna nie jest obojętna na wszelkie przemiany, jakie maja miejsce w otaczającym ją świecie. Tego typu zmiany bardzo silne działają na osoby młode wkraczające w okres dorastania. Są to przeważnie uczniowie szkół średnich czy też gimnazjalnych. Gdy będą oni zatraceni w tym jak zmian się ich rodzina nie będą raczej skupiali się na nauce. Na pewno wówczas ważne jest mieć kogoś, kto będzie umiał pomóc takiemu młodemu człowiekowi. Nie powinien on całkowicie zatracać się w problemach rodziców. Gdyż jak podkreśla wielu psychologów okres dorastania jest i tak trudnym dla nich wyzwaniem.

Both comments and pings are currently closed.