Czy technikum jest jeszcze potrzebne?

Według obiegowej i powszechnie przyjętej opinii liceum to szkoła średnia, która przygotowuje do pójścia na studia. Z kolei technikum jest skierowane bardziej na zdobycie zawodu i umiejętności z nim związanych. W 1948 roku w Polsce powstało technikum jako alternatywa dla liceum. Początkowo nauka trwała 5 lat oraz kończyła się uzyskaniem świadectwa dojrzałości i egzaminem zawodowym. Dyplom ukończenia tej szkoły dawał prawo do posługiwania się na co dzień tytułem technika. Po reformie w 1999 roku skrócono czas nauki do 4 lat. Absolwent tej szkoły po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskuje dyplom zawodowy. Jak wygląda forma nauczania w tych szkołach? Uczeń musi wybrać na poziomie rozszerzonym dwa przedmioty, ściśle związane z zawodem, do którego wykonywania się przyucza. Jednak ma do wyboru matematykę, biologię, geografię, fizykę i chemię. W technikum tylko w zakresie podstawowym nauczy się wiedzy o kulturze, podstaw przedsiębiorczości, edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego. Większość standardowych przedmiotów jest realizowana zarówno w zakresie podstawowym, jak też i rozszerzonym. Jednak znaczenie techników jest coraz bardziej deprecjonowane. Kiedyś te szkoły miały większe poważanie. Teraz każdy może iść na studia, więc technikum jest tylko wydłużeniem okresu przygotowawczego. A sam dyplom technika nie znaczy teraz zbyt wiele.

Both comments and pings are currently closed.