Klasówki i egzaminy w szkołach

Wiedza jaka przekazywana jest uczniom na lekcjach, musi być w pewien sposób weryfikowana. Inaczej nie miałoby to sensu, gdyż większość uczniów lekceważyłaby swoje obowiązki, wiedząc że nie grożą im za to konsekwencje. Sprawdzaniu wiedzy uczniów służą regularnie organizowane sprawdziany. Są to klasowe egzaminy. Po przerobieniu pewnej części materiału, nauczyciel ogłasza uczniom, ze w najbliższym czasie na lekcji odbędzie się klasowy test, dla wszystkich osób. Inną formą sprawdzania wiedzy uczniów są kartkówki. Kartkówki to krótkie sprawdziany, najczęściej składające się z kilku pytań, niezapowiedziane przez nauczyciela. Mają one na celu weryfikację przykładania się uczniów do nauki. Na studiach kartkówki zwane są kolokwiami. Uczniowie nie lubią kartkówek, gdyż często lekceważą naukę, a taka kartkówka przychodzi w najmniej spodziewanym momencie. Potem w razie niepowodzenia trzeba taką kartkówkę poprawiać. W szkołach zdarzają się też dużo większe i ważniejsze egzaminy. Są one organizowane wówczas, gdy uczniowie kończą swoją naukę w danej placówce. Najważniejszym tego typu egzaminem jest matura, którą zdaje się na koniec liceum. Po zdaniu matury zdobywa się wykształcenie średnie oraz ma się możliwość ubiegania się na studia wyższe. Mniej ważne egzaminy zdaje się też na koniec gimnazjum oraz na koniec podstawówki.

Both comments and pings are currently closed.