Lekcje plastyki w szkołach

Lekcje w szkołach w dużej mierze są zajęciami teoretycznymi. Nauczyciele przekazują uczniom wiedzę w postaci słownej, lecz nie uczą ich konkretnych umiejętności. Nie na wszystkich zajęciach tak jest. Choćby lekcje wychowania fizycznego są tego typu przykładem. Innym przykładem takich zajęć są lekcje plastyki. Na lekcjach plastyki uczniowie ćwiczą swoje umiejętności malarskie, choć nie tylko. Oprócz malowania obrazków i rysunków, uczniowie dowiadują się także informacji na temat historii sztuki, bo to też jest ważne dla umiejętności plastycznych. Uczniowie dowiadują się o różnych technikach i stylach artystycznych. Osoby zainteresowane sztukami plastycznymi i posiadające talent w tym zakresie radzą sobie lepiej od uczniów mniej uzdolnionych, dlatego te zajęcia są w pewien sposób niesprawiedliwe. Na lekcjach plastyki nie tylko maluje się różne obrazki, ale też wykonuje modele różnych materiałów. Takimi materiałami są na przykład kasztany oraz zapałki czy modelina i plastelina. Uczy to dzieci kreatywności oraz inwencji twórczej, więc jest to pozytywny aspekt zajęć plastycznych. Dzieci jednak same wolą rozwijać swoje zdolności niż pod przymusem, dlatego coraz częściej wnioskuje się o konieczności usunięcia tego typu zajęć z programów szkolnych. Wydaje się to być bardzo słuszna koncepcja.

Both comments and pings are currently closed.