Proces socjalizacji w szkołach

Szkoły choć są nie lubiane przez dzieci, spełniają kilka bardzo ważnych funkcji. Przede wszystkim w szkołach dzieci przyswajają informacje, które czasem przydają im się w codziennym życiu. Jednak to nie nauczana przez pedagogów szkolnych wiedza jest najważniejsza w szkołach. Szkoła pełni bardzo ważną funkcję społeczną, o której często się zapomina, a która stanowi podstawowy sens istnienia szkół. Jest to funkcja socjalizacyjna. Socjalizacyjna funkcja szkół przejawia się w poznawaniu nowych osób, co jest szczególnie istotne dla osób młodych, chodzących do szkół podstawowych/ Dzięki poznawaniu nowych osób, dzieci zdobywają znajomych, z którymi mogą wspólnie bawić się i spędzać czas. Poznawanie nowych ludzi jest istotne także dlatego, że ludzie porozumiewają się ze sobą dzięki temu, a to sprzyja poznawaniu rożnych rzeczy i przyswajaniu wiedzy, którą posiada ktoś inny. W ten sposób zbiera się życiowe doświadczenie, które jest ważne na każdym etapie funkcjonowania na świecie. Dzieci poprzez kontakt z rówieśnikami uczą się radzić sobie z różnymi problemami, a także poznają ludzie zachowania, nie zawsze pozytywne. Życie nie składa się tylko z przyjemności, ale też z gorszych rzeczy, dlatego należy poznać wszystkie aspekty. Szkoła jest do tego bardzo przydatna. Szkoła jest ważna ze społecznego punktu widzenia.

Both comments and pings are currently closed.