Studia policealne – jedna z nowych hybryd

Ostatnio w Polsce zaroiło się od szkół i studiów policealnych. Na czym właściwie polega specyfika tego typu placówek? Skoro jest ich coraz więcej, musi istnieć zapotrzebowanie społeczne. Tylko osoba posiadająca wykształcenie średnie może zostać przyjęta do szkoły policealnej. W polskim systemie edukacji wyróżnia się szkoły policealne publiczne, niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych oraz niepubliczne bez uprawnień szkół publicznych. Czas trwania nauki i program nauczania określają specjalne wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na większości oferowanych kierunków nauka trwa dwa lata. Wyjątek stanowią szkoły niepubliczne bez uprawnień publicznych – w nich edukacji trwa zaledwie rok. W publicznych szkołach policealnych i tych z publicznymi uprawnieniami studenci mają wiele przydatnych przywilejów. Otrzymują oni indeksy i legitymacje uprawniające do zniżek. Na sam koniec kształcenia studenci mogą podejść do egzaminu zawodowego oraz otrzymać tytuł technika lub równoważny. Jednak taka możliwość istnieje jedynie na kierunkach dwuletnich. Z tego też powodu to właśnie dwuletni system kształcenia określa się mianem studiów zawodowych. Szkoła policealna to dobra alternatywa dla tych, którzy nie mają możliwości lub chęci na studiowanie. Dzięki takim placówkom tacy ludzie mogą ukończyć przynajmniej namiastkę studiów.

Both comments and pings are currently closed.