Szkolnictwo zwykłe oraz wyższe

Polski system oświatowy dzieli się na dwa duże segmenty. Jeden taki segment to szkolnictwo podstawowe, wśród których wymienić można trzy rodzaje szkół. Są to szkoły podstawowe, szkoły licealne oraz gimnazja. Drugim segmentem jest szkolnictwo wyższe. Są to dwie odrębne grupy edukacyjne, każda z tych grup podlega innej ustawie. Szkolnictwo wyższe porządkowane jest przez ustawę o szkolnictwie wyższym. Szkolnictwo wyższe dotyczy przede wszystkim uniwersytetów, których w kraju jest najwięcej. Oprócz u uniwersytetów funkcjonują także uczelnie techniczne zwane politechnikami. Są jeszcze również szkoły artystyczne a także szkoły przyrodnicze. Wszystkie te szkoły tworzą razem system szkolnictwa wyższego. Nauka na studiach wyższych znacząco różni się od tej pobieranej w szkołach, dlatego wielu studentów pierwszych lat jest zaskoczonych przeskokiem na inny poziom. Studia bardzo różnią się przede wszystkim samym sposobem nauczania. O ile w szkołach normalnego typu uczniowie codziennie przesiadują w salach i wysłuchują dywagacji nauczycieli, o tyle na studiach zajęcia podzielone są na dwa rodzaje. Jedne zajęcia to wykłady, a drugie to ćwiczenia. Wykłady na ogół są nieobowiązkowe i można je opuszczać, a ćwiczenia z kolei są zajęciami obligatoryjnymi, na które trzeba uczęszczać, gdyż sprawdzana jest na nich lista.

Both comments and pings are currently closed.