Szkoły zawodowe w polskim systemie edukacji

Kiedyś bardzo popularnym typem szkół były zawodówki. Dla wielu osób była to świetna alternatywa edukacyjna. Dyplom ukończenia szkoły zawodowej z pewnością daje więcej niż świadectwo skończenia zwykłej podstawówki. Niegdyś oznaczało to gotowy fach w kieszeni i do tego jeszcze wyższy status społeczny. Z czasem znaczenie szkół zawodowych zmalało. Szczególnie teraz, kiedy każdy może studiować. Jednak w polskim systemie edukacji wciąż istnieją dwa główne typy szkół zawodowych. Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie ogólnego i zawodowego kształcenia. Kształcenie zawodowe przebiega zgodnie z wymogami poziomu czeladniczego. Jego celem jest rozwijanie umiejętności wymaganej w danej placówce. Można ukończyć zasadniczą zawodówkę, otrzymując jedynie świadectwo jej skończenia. W przypadku przystąpienia do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego można ewentualnie otrzymać dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe. W Polsce istnieją jeszcze wyższe szkoły zawodowe, które powstały w 1997 roku. To uczelnie nowego typu, w których kształcenie przebiega na poziomie licencjackim, inżynierskim i magisterskim. Najpierw te szkoły powstawały w miastach wojewódzkich, w których było duże zapotrzebowanie na specjalistów w danej dziedzinie. Kierunki i specjaliści studiów są związane głównie z administracją, ekonomią, językami obcymi, naukami technicznymi, ochroną środowiska, pedagogiką lub fizjoterapią.

Both comments and pings are currently closed.