Wiedza elementarna w szkole podstawowej

Szkoła podstawowa jest pierwszym etapem formalnej edukacji. Ten poziom zdobywania wiedzy obowiązuje wszystkich. Tak jest w zdecydowanej większości krajów. Na przestrzeni lat czas trwania całego cyklu zmieniał się. Tuż po wojnie w podstawówce uczono się 3 lata, później 7, następnie 8. Dopiero w roku szkolnym 1999/2000 wprowadzono reformę oświaty. Jej owocem był 6-letni cykl nauczania podstawowego i 3-letnie gimnazjum. Obecnie 93% wszystkich szkół podstawowych to placówki publiczne. Niecałe 7% to szkoły prywatne, dla zamożnych rodziców, którzy chcą, aby ich dziecko miało lepsze warunki do rozwoju. Natomiast w naszym kraju są również 4 podstawówki dla ludzi dorosłych. Od najbliższego czasu do szkół podstawowych będą przychodziły dzieci już w wieku 6 lat. Pierwsze trzy lata edukacji to etap wczesnoszkolny, kiedy to wszystkie zajęcia prowadzi jeden wychowawca. W trakcie następnych trzech lat różni nauczyciele nauczają różnych przedmiotów. Są to: język polski, język angielski lub inny, matematyka, przyroda, historia, informatyka, wychowanie fizyczne, technika, plastyka, muzyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz religia lub etyka. Również świadectwa po ukończeniu III i IV klasy są już całkiem inne. Na koniec III roku nauki wychowawca jeszcze wystawia ocenę opisową. Jest to najbardziej wiarygodna z ocen na wszystkich etapach edukacji, ponieważ w sposób szczegółowy traktuje poszczególne predyspozycje ucznia. Natomiast od IV klasy zaczyna się już klasyfikowanie za pomocą cyferek i słownych ocen z zachowania.

Both comments and pings are currently closed.