Wynalazek edukacyjny Napoleona Bonapartego

Liceum ogólnokształcące to jeden z najpopularniejszych rodzajów szkół średnich w Polsce. Od 1999 roku po reformie szkolnictwa liceum ogólnokształcące zostało skonkretyzowane jako szkoła ponadgimnazjalna, a nie średnia. Nauka w tego typu szkołach w Polsce trwa 3 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Pierwsze licea na świecie wprowadził Napoleon Bonaparte. Były to placówki dla młodych adeptów sztuki wojennej, w których uczniowie nosili obowiązkowo mundur. Był to rodzaj szkółek oficerskich. W Polsce pierwsze licea ogólnokształcące powstały w Poznaniu, Pińczowie, Piotrkowie Trybunalskim, Kielcach, Warszawie, Krzemieńcu i Śremie. W latach 1932-48 w Polsce istniały dwuletnie licea ogólnokształcące oraz trzyletnie pedagogiczne i zawodowe. W 1948 roku wprowadzono już czteroletnie liceum ogólnokształcące i pięcioletnie zawodowe. Po reformie edukacji w 1999 roku wprowadzono trzyletnie liceum. Nauka zakończona jest uzyskaniem świadectwa dojrzałości po zdaniu obowiązkowej matury z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. To właśnie w liceum odbywają się takie wydarzenia, jak studniówka i połowinki. Liceum to najpiękniejszy okres w życiu młodego człowieka. Wtedy staje on u progu swojej dorosłości. Nawiązane przyjaźnie często pozostają na całe życie. Wspomnienia bywają naprawdę piękne.

Both comments and pings are currently closed.