Informatyka w polskich szkołach

Lekcje w polskich szkołach są mało zróżnicowane – obejmują zazwyczaj konieczność uczenia się na pamięć wielu nieciekawych teorii. Są jednak też zajęcia praktyczne. Do takich lekcji można zaliczyć lekcje informatyki. Informatyka w szkołach jednakże znacząco różni się od tego, czego oczekują uczniowie, dlatego wielu z nich bardzo rozczarowuje się, gdy przychodzi zetknąć się z tymi zajęciami. Lekcje informatyki nie polegają na graniu w gry komputerowe ani na przeglądaniu zasobów sieci internetowej, lecz na wykonywaniu poleceń zadawanych przez nauczyciela informatyki. Te zdania to przede wszystkim nauka obsługi różnego rodzaju programów graficznych, na przykład programów tekstowych. Są to zazwyczaj proste polecenia, tak samo jak nieskomplikowane są programy, których używa się na lekcjach informatyki. Czasami zajęcia polegają na malowaniu różnego rodzaju kolorowych obrazków w programach graficznych lub też na obróbce zdjęć i rysunków. Nie są to skomplikowane sprawy, dlatego uczniowie wolą grać w gry, które potajemnie instalują na komputerach. Jeśli jednak nauczyciele to widzą, to każą dany program zamknąć i stawiają złą ocenę. Poziom informatyki znacząco wzrasta dopiero na studiach, jednak wówczas uczą się jej osoby wyszkolone w tym zakresie. Informatyka na studiach to trudny i wymagający kierunek.

Dzienne oraz zaoczne studia

Nauka na studiach wyższych różni się znacząco od tej pobieranej w normalnych szkołach. Przede wszystkim nieporównywalnie wyższy jest poziom nauczania, ale to nie jedyne różnice. Inny jest sposób pobierania nauki, inaczej też wygląda sama nauka. Same studia można podzielić na dwa podstawowe rodzaje. Tradycyjnymi i najpopularniejszymi studiami są studia dzienne. Innym rodzajem studiów, mniej popularnym, bo płatnym, są studia zaoczne. Oprócz nich są jeszcze inne rodzaje, jak wieczorowe, jednak te dwa rodzaje studiów są najistotniejsze. Studia dzienne od zaocznych są od siebie odmienne, dlatego że inny jest system zajęć. Na studiach dziennych zajęcia odbywają się każdego dnia, w różnych godzinach. Studenci przyswajają pełny zakres materiału z danego przedmiotu. Studia zaoczne mają natomiast to do siebie, że zajęcia odbywają się jedynie w soboty oraz w niedziele. Są to studia płatne, dlatego przez pozostałe dni studenci mogą pracować i w ten sposób zdobywać środki finansowe na opłacenie sobie czesnego na uczelni. Studia dzienne są darmowe i z tym wiąże się wiele uciech jakie mogą zażywać studenci. Studia dzienne są rajem dla wszystkich studentów, gdyż mogą oni korzystać z pełnej palety możliwości jakie oferuje życie studenckie. Pieniądze nie są przeznaczane na czesne, lecz na zabawę oraz rozwój własnej osoby.

Lekcje plastyki w szkołach

Lekcje w szkołach w dużej mierze są zajęciami teoretycznymi. Nauczyciele przekazują uczniom wiedzę w postaci słownej, lecz nie uczą ich konkretnych umiejętności. Nie na wszystkich zajęciach tak jest. Choćby lekcje wychowania fizycznego są tego typu przykładem. Innym przykładem takich zajęć są lekcje plastyki. Na lekcjach plastyki uczniowie ćwiczą swoje umiejętności malarskie, choć nie tylko. Oprócz malowania obrazków i rysunków, uczniowie dowiadują się także informacji na temat historii sztuki, bo to też jest ważne dla umiejętności plastycznych. Uczniowie dowiadują się o różnych technikach i stylach artystycznych. Osoby zainteresowane sztukami plastycznymi i posiadające talent w tym zakresie radzą sobie lepiej od uczniów mniej uzdolnionych, dlatego te zajęcia są w pewien sposób niesprawiedliwe. Na lekcjach plastyki nie tylko maluje się różne obrazki, ale też wykonuje modele różnych materiałów. Takimi materiałami są na przykład kasztany oraz zapałki czy modelina i plastelina. Uczy to dzieci kreatywności oraz inwencji twórczej, więc jest to pozytywny aspekt zajęć plastycznych. Dzieci jednak same wolą rozwijać swoje zdolności niż pod przymusem, dlatego coraz częściej wnioskuje się o konieczności usunięcia tego typu zajęć z programów szkolnych. Wydaje się to być bardzo słuszna koncepcja.

Klasówki i egzaminy w szkołach

Wiedza jaka przekazywana jest uczniom na lekcjach, musi być w pewien sposób weryfikowana. Inaczej nie miałoby to sensu, gdyż większość uczniów lekceważyłaby swoje obowiązki, wiedząc że nie grożą im za to konsekwencje. Sprawdzaniu wiedzy uczniów służą regularnie organizowane sprawdziany. Są to klasowe egzaminy. Po przerobieniu pewnej części materiału, nauczyciel ogłasza uczniom, ze w najbliższym czasie na lekcji odbędzie się klasowy test, dla wszystkich osób. Inną formą sprawdzania wiedzy uczniów są kartkówki. Kartkówki to krótkie sprawdziany, najczęściej składające się z kilku pytań, niezapowiedziane przez nauczyciela. Mają one na celu weryfikację przykładania się uczniów do nauki. Na studiach kartkówki zwane są kolokwiami. Uczniowie nie lubią kartkówek, gdyż często lekceważą naukę, a taka kartkówka przychodzi w najmniej spodziewanym momencie. Potem w razie niepowodzenia trzeba taką kartkówkę poprawiać. W szkołach zdarzają się też dużo większe i ważniejsze egzaminy. Są one organizowane wówczas, gdy uczniowie kończą swoją naukę w danej placówce. Najważniejszym tego typu egzaminem jest matura, którą zdaje się na koniec liceum. Po zdaniu matury zdobywa się wykształcenie średnie oraz ma się możliwość ubiegania się na studia wyższe. Mniej ważne egzaminy zdaje się też na koniec gimnazjum oraz na koniec podstawówki.

Szkoła oraz przemoc

W murach szkolnych przewija się każdego dnia wiele osób. Są to uczniowie z różnych roczników, dlatego że w szkołach są zarówno dzieci starsze jak i młodsze od nich. Przez szkoły przewija się też wiele tak zwanej trudnej młodzieży oraz osoby z Ordzin patologicznych. Oprócz tego dzieci bywają czasami agresywne i impulsywne, dlatego że czasem nie potrafią kontrolować jeszcze swoich emocji oraz zachowań i nie przewidują konsekwencji swoich czynów. Przede wszystkim jednak szkoły są otwarte dla wszystkich, dlatego do szkoły może dostać się każda osoba, niezależnie od jej zamiarów i tego co nosi w plecaku. Dlatego szkoły cierpią na problem z przemocą wśród uczniów. Zwłaszcza problemem są narkotyki. Wokół szkól kręci się wielu sprzedawców narkotyków, którzy oferują swój asortyment nieświadomym zagrożenia uczniom. Szkołom trudno jest z tym walczyć, bo nie można skontrolować każdej osoby jaka pojawia się w szkole. Problem przemocy dotyczy także kradzieży oraz pobić uczniów. Uczniowie są okradani z telefonów, drugiego śniadania i innych wartościowych rzeczy. Dodatkowo napastnicy zastraszają je, iż w razie zgłoszenia takiego czynu, zrobią im krzywdę. Problemem jest też znieczulenie społeczne innych osób, które powodowane jest strachem przed konsekwencjami. Niektórzy wolą nie mieszać się w sprawy innych osób.

Sala gimnastyczna w szkole

Szkoły służą uczniom przede wszystkim do zdobywania wiedzy, którą przekazują im nauczyciele. Jednak w szkole dba się nie tylko o rozwój umysłowy dzieci, ale także o ich kondycję fizyczną. Dobre zdrowie fizyczne ma znaczenie dla sprawnego umysłu, dlatego w szkołach obowiązkowym przedmiotem jest wychowanie fizyczne. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się zarówno na powietrzu jaki w specjalni przeznaczonym do tego pomieszczeniu. Lekcje wychowania fizycznego są na świeżym powietrzu wtedy, gdy jest dobra pogoda, a więc w lecie. Wówczas można grać w różne gry zespołowe na obiektach szkolnych, znajdujących się w pobliżu szkoły. Jeśli jednak jest zimno to wówczas uczniowie odbywają zajęcia na specjalnie przeznaczonej do tego celu hali sportowej. Taka hala to sala gimnastyczna. Sala gimnastyczna to największe pomieszczenie w każdej szkole. Na Sali gimnastycznej znajduje się boisko, na którym można grać zarówno w piłkę nożną, jak też i w inne sporty zespołowe. Na Sali gimnastycznej można grać koszykówkę albo w piłkę ręczną. W piłkę nożna gra się dzięki zamocowanym na ścianie bramkom. Na sali zawieszone są też tablice i kosze do gry w koszykówkę. Sala gimnastyczna przydaje się nie tylko do uprawniania sportów. Na Sali gimnastycznej mają miejsce także apele oraz różnego rodzaju akademie szkolne.

Proces socjalizacji w szkołach

Szkoły choć są nie lubiane przez dzieci, spełniają kilka bardzo ważnych funkcji. Przede wszystkim w szkołach dzieci przyswajają informacje, które czasem przydają im się w codziennym życiu. Jednak to nie nauczana przez pedagogów szkolnych wiedza jest najważniejsza w szkołach. Szkoła pełni bardzo ważną funkcję społeczną, o której często się zapomina, a która stanowi podstawowy sens istnienia szkół. Jest to funkcja socjalizacyjna. Socjalizacyjna funkcja szkół przejawia się w poznawaniu nowych osób, co jest szczególnie istotne dla osób młodych, chodzących do szkół podstawowych/ Dzięki poznawaniu nowych osób, dzieci zdobywają znajomych, z którymi mogą wspólnie bawić się i spędzać czas. Poznawanie nowych ludzi jest istotne także dlatego, że ludzie porozumiewają się ze sobą dzięki temu, a to sprzyja poznawaniu rożnych rzeczy i przyswajaniu wiedzy, którą posiada ktoś inny. W ten sposób zbiera się życiowe doświadczenie, które jest ważne na każdym etapie funkcjonowania na świecie. Dzieci poprzez kontakt z rówieśnikami uczą się radzić sobie z różnymi problemami, a także poznają ludzie zachowania, nie zawsze pozytywne. Życie nie składa się tylko z przyjemności, ale też z gorszych rzeczy, dlatego należy poznać wszystkie aspekty. Szkoła jest do tego bardzo przydatna. Szkoła jest ważna ze społecznego punktu widzenia.

Sklepiki z jedzeniem w szkole

Dzieci w okresie dojrzewania powinny spożywać duże ilości pokarmów. Jedzenie jest im potrzebne do tego by szybciej rosnąć i mieć siłę i kondycję. Dzieci spożywają posiłki w odmach, lecz mogą to czynić również w szkołach. W szkołach funkcjonują sklepiki szkolne. Sklepiki szkolne przydają się dzieciom do zakupu pożywienia, podczas przerw międzylekcyjnych. Jednak dzieci powinny jeść przede wszystkim pokarmy wartościowe, gdyż ich organizmy nie są jeszcze na tyle silny by wchłaniać mniej zdrowe produkty. W sklepikach szkolnych jest różnorodny asortyment, jednak przeważają zazwyczaj mniej pożywne produkty, które dzieci uwielbiają. W takich przybytkach uczniowie mogą nabywać chipsy, chrupki, drożdżówki oraz wszelkiego rodzaju słodycze. Nie jest to odpowiednia dieta dla dzieci dorastających, jednak nie da się im tego całkowicie zabronić. Wszystko zależy od umiaru. Czasami zdarza się, że sklepiki oferują także dania gorące i wtedy są bardziej przydatne. Jednak ich rola jest sprowadzona do tego by dostarczać dzieciom przekąski. OD większych i bardziej rozbudowanych dań są stołówki szkolne, w których uczniowie mogą zjeść pełne obiady. W krajach, których jest duży poziom otyłości, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, wnioskuje się o prawne uregulowanie sklepików szkolnych, tak by można w nich było kupować jedynie zdrową żywność – sałatki i owoce.

Biblioteki znajdujące się w szkołach

Szkoły to nie tylko miejsca, w których uczniowie słuchają nauczycieli i wykonują polecenia tych nauczycieli. Szkoły są także placówkami, które umożliwiają uczniom rozwój w inny sposób. We wszystkich szkołach znajdują się biblioteki szkolne. W tych bibliotekach uczniowie mogą bezpłatnie korzystać z zasobów tych bibliotek, dzięki temu, że posiadają legitymację szkolną. Legitymacja szkolna upoważnia do korzystania ze szkolnej biblioteki. Biblioteki szkolne są bardzo potrzebne uczniom z kilku powodów. Przede wszystkim na lekcjach języka polskiego uczniowie często otrzymują polecenie przyswojenia sobie danej lektury. Wówczas nie muszą jej szukać po całym mieście, lecz mogą ją wypożyczyć na miejscu ze szkolnej biblioteki. Biblioteka szkolna ma ograniczone zasoby, więc jeśli w danej bibliotece zostaną wypożyczone wszystkie egzemplarze pewnej książki, wtedy trzeba szukać jej gdzie indziej, ale tak to już czasami się zdarza. Uczniowie mogą korzystać z zasobów biblioteki szkolnej na potrzeby lekcyjne, ale nie tylko. Biblioteka może być im przydatna także dla własnych potrzeb. Uczniowie mogą wypożyczać dowolne książki do własnych domów i czytać je w zaciszu domowym. Biblioteki są ważne dla młodych ludzi, gdyż uczniowie powinni czytać dużo książek. Czytelnictwo poprawia wyobraźnię, a ta jest ważna w codziennym życiu, zarówno w młodym wieku, jak i wtedy, gdy jest się starszą osobą.

Szkoła z wbudowanym internatem

Tradycyjne szkoły gromadzą uczniów aby ci mogli nauczyć się różnych rzeczy, mniej lub bardziej przydatnych. Do takich szkół jednak uczniowie muszą dojeżdżać we własnym zakresie, czasem z daleka. Istnieją jednak szkoły, do których uczniowie nie muszą dojeżdżać. Są to szkoły z internatem. Internat to budynek obok szkoły, w którym uczniowie mogą przebywać, mieć kwaterunek. Za pobyt w takim internacie ponosi się opłatę, jednak jest to dla uczniów korzystne, przede wszystkim dla tych, którzy mają daleko do szkoły. Dzięki internatowi uczniowie z odległych miejsc nie muszą codziennie pokonywać wielu kilometrów, po to by dotrzeć na zajęcia lekcyjne. Internat pozwala im zaoszczędzić wiele pieniędzy oraz czas. Niestety nie wszystkie szkoły oferują taką możliwość, jedynie część szkół posiada wbudowane internaty. Wiąże się to z kosztami, bo szkoła musi wynajmować taki budynek, a wynajem kosztuje środki pieniężne, na które szkoły często nie stać. Oprócz tego nie zawsze szkoły mają obok siebie wybudowane takie budynki, więc po prostu często nie mają takiej możliwości. Internaty to także miejsca integracyjne, gdyż młodzież po zajęciach może się w takich przybytkach spotykać, rozmawiać, wspólnie się uczyć oraz bawić. Są to miejsca gdzie uczniowie nawiązują nowe znajomości, często zmieniające się w przyjaźnie.